v mém ateliéru
in my studio


Nahlédněte do mého ateliéru. Miluji sa- motný akt malování, kdy z hlavy dostávám na plátno to, co se mi v ní zjevilo. Jsem upatlaná od barev. Pouštím si muziku nebo mluvené slovo z CD přehrávače, který je také upatlaný od barev. Blikotavé světlo svíček a ornamentální kouř vonných tyčinek uklidňuje atmosféru, a já sedím před plátnem a maluji. Občas přiběhne některý z mých malých psů a sedne si ke mně. Chvíli se mazlí, pak mě chvíli sleduje, jak maluji a na- konec si lehne a klidně usne. Tak tohle prostě miluju.

Take a look into my studio. I love the very act of painting, when I put on the canvas all the ideas that have appeared in my head. Paints are smeared all over me. I listen to music or some audio book on the paint stained CD player. Flickering light of candles and ornamental incense smoke calms the atmosphere, and I'm sitting in front of the canvas and paint. Sometimes one of my small dogs comes to my studio and sits next to me. I cuddle with her for a while, then she watches me as I paint and finally she lies down and falls asleep peacefully. So this is what I really do love.

ocenění a knihy
awards and books


Vítěz druhého kola v soutěži 2014 Show- case ARTslanT, kategorie malba. Na konci ročního cyklu soutěže Showcase, získají první tři umělci s nejvyššími oceněními možnost výstavy v jedné ze světových galerií nebo na jednom z prestižních uměleckých veletrhů, peněžní od- měnu, a možnost odkoupění jejich díla portálem ArtSlant pro svou sbírku nadějných umělců.

2nd 2014 Showcase Winner ARTslanT in Painting Category. At the end of our yearly Showcase cycle, the top three winning artists receive an exhibition in a top art city or art fair, cash prizes, and the possiblity of having their work purchased for the ArtSlant Emerging Collection.

výstavy
exhibitions


Můj obraz Špatné mimikry I byl vybrán mezi 90 uměleckých děl (z celkem 4 033 přihlášených děl z celého světa), která se zúčastní soutěže 2015 International Artist Grand Prize Competition. Tuto soutěž pořádá každoročně Taiwan International Contemporary Association. Všechna vybraná díla budou vystavena od 8. do 11. května 2015 na uměleckém veletrhu Art Revolution Taipei, na Taiwanu.

My painting called Bad Mimicry I is one of the 90 artworks selected from 4,033 artworks from all over the world to participate in 2015 International Artist Grand Prize Competition. This competition is held annualy by the Taiwan International Contemporary Association and all the selcted works will be exhibited from 8th May until the 11th 2015 at Art Revolution Taipei, Taiwan.