v mém ateliéru
in my studio


Nahlédněte do mého ateliéru. Miluji sa- motný akt malování, kdy z hlavy dostávám na plátno to, co se mi v ní zjevilo. Jsem upatlaná od barev. Pouštím si muziku nebo mluvené slovo z CD přehrávače, který je také upatlaný od barev. Blikotavé světlo svíček a ornamentální kouř vonných tyčinek uklidňuje atmosféru, a já sedím před plátnem a maluji. Občas přiběhne některý z mých malých psů a sedne si ke mně. Chvíli se mazlí, pak mě chvíli sleduje, jak maluji a na- konec si lehne a klidně usne. Tak tohle prostě miluju.

Take a look into my studio. I love the very act of painting, when I put on the canvas all the ideas that have appeared in my head. Paints are smeared all over me. I listen to music or some audio book on the paint stained CD player. Flickering light of candles and ornamental incense smoke calms the atmosphere, and I'm sitting in front of the canvas and paint. Sometimes one of my small dogs comes to my studio and sits next to me. I cuddle with her for a while, then she watches me as I paint and finally she lies down and falls asleep peacefully. So this is what I really do love.

ocenění a knihy
awards and books


Vítěz druhého kola v soutěži 2014 Show- case ARTslanT, kategorie malba. Na konci ročního cyklu soutěže Showcase, získají první tři umělci s nejvyššími oceněními možnost výstavy v jedné ze světových galerií nebo na jednom z prestižních uměleckých veletrhů, peněžní od- měnu, a možnost odkoupění jejich díla portálem ArtSlant pro svou sbírku nadějných umělců.

2nd 2014 Showcase Winner ARTslanT in Painting Category. At the end of our yearly Showcase cycle, the top three winning artists receive an exhibition in a top art city or art fair, cash prizes, and the possiblity of having their work purchased for the ArtSlant Emerging Collection.

výstavy
exhibitions


Malba na starou poklici od kola automobilu, se kterou jsem se zúčastnila projektu Landfillart (umění ze skládky), bude jedním z děl na vý- stavě Second Time Around: The Hubcap as Art (Podruhé: Poklice jako umělecké dílo). Výstava bude zahájena 7. září 2014 v Museum of the Shenandoah Valley, ve Winchesteru, ve státě Virginia, USA. Má poklice je jednou z 287 objektů, které byly vybrány z více než 1000 uměleckých děl, které jsou nyní ve sbírce Landfillart Collection. Je to vůbec poprvé, co tato umělecká díla budou představena ve- řejnosti. Výstava potrvá do 1. března 2015.

My artwork from the Landfillart Project will be included in the exhibition called Second Time Around: The Hubcap as Art. The exhibition will open September 7, 2014 at The Museum of the Shenandoah Valley, in Winchester, Virginia, USA. My hubcap is one of the 287 objects selected out of more than 1,000 artworks now in the Landfillart Collection. Second Time Around, which marks the first time these objects will be on public exhibition, will be held at the Museum of the Shenandoah Valley through March 1, 2015.